تاریخچه پوشش های پودری

پوشش های پودری و رنگ پودری رزین این روزها انواع رنگ‌های پودری جزو جدا ناپذیر صنعت شده‌اند. پوشش های پودری به دلیل فواید و نکات مثبت بسیاری که دارند، مورد توجه روزافزون صنایع قرارگرفته‌اند. از این فواید می‌توان بازیافت بالای رنگ پودری رزین ، عدم نیاز به آماده‌سازی، تنوع نوع پوشش های پودری ، زمان […]